IPX-627 Alam ng bayaw ni Karen Kaede ang lahat at ang wakas


Alam ng bayaw ni Karen Kaede ang lahat at ang wakas. Natuklasan ni Karen Kaede na may sumusunod sa kanya at ito ay labis na natakot kapag wala ang kanyang asawa sa bahay. Humingi ng tulong si Karen Kaede sa pamilya ng kanyang asawa at kinailangan niyang tumira sa kanyang kapatid na wala pang asawa. Hindi inaasahan ni Karen Kaede na ang kanyang bayaw ang sumusunod sa kanya sa lahat ng oras na ito. At ito na ang kanyang pagkakataon para gawin ang kanyang masasamang gawain kasama si Karen Kaede. Paano lalabanan ni Karen Kaede? Panoorin niyo po.

IPX-627 Alam ng bayaw ni Karen Kaede ang lahat at ang wakas

IPX-627 Alam ng bayaw ni Karen Kaede ang lahat at ang wakas