Naglalakbay kasama ang aking malaking titi na ama....


Plano ni Skye Mae na pumunta sa Europe kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit dahil sa isang aksidente sa sasakyan na gastusin ni Skye ang kanyang pera sa Europe sa pag-aayos ng sasakyan. Dahil sa ayaw niyang palampasin ang paglalakbay ng kanyang buhay, pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan at ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon sa ama ng kanyang kaibigan sa pag-asang mapapahiram siya nito ng pera para makapagbiyahe. Malaking pera iyon at hindi iniisip ng tatay ng kaibigan niya na maipapahiram niya sa kanya ang perang iyon...iyon ay maliban na lang kung kailangan ni Skye na gumawa ng ilang gawain sa paligid ng kanyang pundya para kumita ito.

Naglalakbay kasama ang aking malaking titi na ama....

Naglalakbay kasama ang aking malaking titi na ama....